Co je to Mystery shopping:

 • Jedná se o kontrolní návštěvy prodejen „tajnými zákazníky“, mystery shoppery, kteří zaznamenají svou návštěvu do speciálních dotazníků.
 • Monitoring chování prodávajících, jejich profesionality, vstřícnosti vůči zákazníkům, celkové atmosféry v prodejně a kontrola nastavených prodejních procesů.
 • Zachycení reálné situace na prodejnách z pohledu zákazníků.
silueta.gif

Mystery shopping vám umožní:

 • 1
 • Ohodnotit zaměstnance dle jejich prodejních kvalit, hodnocení zaměstnanců na základě servisu, který skutečně zákazníkům poskytují => nastavení do variabilní složky mzdy
 • Nastavit a udržet požadovanou kvalitu zákaznického servisu a prodejních procesů
 • 2
 • Identifikovat oblasti pro trénink a rozvoj zaměstnanců
 • Zajistit vyšší výkonnost prodejců dle požadovaných standardů firmy
 • Objevit možný problém, který může poškodit prodej
 • 3
 • Vytvořit loajální klientelu, větší spokojenost a věrnost zákazníků
 • Podpořit prodej, nabízet nadstandardní zákaznický servis jako přidanou hodnotu => konkurenční výhoda

ZVÝŠIT OBRAT, ZISK

Výstupy z Mystery shoppingu:

 • výsledek za celou prodejní síť
 • analýza každé prodejny (číselně za každou oblast prodejní mapy plus detailní komentář v každém dotazníku)
 • detail po jednotlivých oblastech prodejní mapy
 • identifikace slabých míst a návrhy pro zlepšení
 • srovnání mezi prodejnami, zaměstnanci
 • trend za celou síť, po prodejnách, produktech, zaměstnancích
 • další analýzy na míru dle zákazníka a jeho potřeb
graph.jpg

Další výhody služby mystery shopping:

 

 • Součástí našich služeb je On-line reporting – kompletní výstupy z provedených návštěv jsou dostupné on-line.
 • Kvalita, spolehlivost a relevantnost výstupů je zajištěna zaškolením mystery shopperů a detailní kontrolou jejich práce. Pro zajištění nejvyšší kvality spolupracujeme s lidmi se zkušeností v oblasti retail.
 • Součástí balíčku služeb jsou také Audio nahrávky z kontrolních návštěv prodejen.
 • Poskytujeme školení PRODEJNÍ MAPA pro prodejny, které pomůže získat vaše zaměstnance pro tento projekt.

 

Zcela na míru vašim požadavkům,
poradenství i realizace v oblastech: • nábor zaměstnanců (inzerce, selekce CV, pohovory)
 • nástupy, výstupy zaměstnanců
 • hodnocení zaměstnanců, nastavení variabilní složky mzdy
 • nastavení programu benefitů
 • identifikace potřeb školení
 • nastavení programu školení pro skupiny i jednotlivce
 • realizace školení
 • plánování směn zaměstnanců
 • evidence pracovní doby
 • nastavení podkladů pro zpracování mezd
 • řešení nestandardních pracovně-právních případů

S minimálními náklady, maximální efektivita.

 • audit stávajících procesů
 • identifikace slabých míst a prostoru pro zlepšení
 • standardizace procesů na všech prodejnách
 • nastavení efektivní interní komunikace
 • nastavení procedur a zajištění jejich udržení
 • tvorba manuálů a postupů
 • zavedení systému kritických kontrolních bodů HACCP pro gastro provozy

O nás


Motto: vše je řešitelné,
spolehlivost a odpovědnost není fráze,
ale standard, který nabízíme.

Kontakt

Ing. Radka Vymětalová
Vychodilova 16, Brno 61600

tel. +420 728644196
info@retail-services.cz

 Reference:    HELIA SPORT
                   HZH sport

                   Alpine Pro Morava
                   Lifestyle Sports Czech
                   Home Credit
                   Tesco

                   Carrefour      La Lorraine  Panos       Cyklo Point
                   Klimatex              STAVES            Mindformer          DATES MOBILE
                     Brazzale Moravia     La FORMAGGERIA        PetCenter       KILPI